January 31, 2020

डोकोमा ढुङ्गा बोकिरहेका मजदुर

घर बनाउनको लागि डोकोमा ढुङ्गा बोकिरहेका मजदुरहरु मार्दी हिमाल जाने बाटोमा पिर्तम देउरालीमा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *